Car Insurance

Een van de meest gestelde vragen die we krijgen, gaat over verzekeringen en of een verzekering nodig is om te rijden in Zuid-Afrika en de omringende landen.

Op basis van Zuid-Afrikaanse wetgeving is het niet vereist om een verzekering te hebben om in Zuid-Afrika te rijden. U bent als persoon verzekerd via de brandstof belasting die u betaalt bij de aankoop van benzine of diesel, maar uw voertuig is niet verzekerd. Echter, voorzieningen zoals dit kunnen traag zijn of helemaal niet werken dus we raden u aan steeds ook een persoonlijke verzekering af te sluiten.

Uw auto wordt niet gedekt door deze regeling, de enige manier om uw risico op de weg in Zuid-Afrika te dekken is door een verzekering af te sluiten in Europa waar ook Afrika in valt.

Door bijvoorbeeld het bedrijf in Zuid Africa Tuff Stuff wordt een aansprakelijkheidsverzekering aangeboden (www.tuffstuff.co.za) die dekking zal bieden.

We zijn niet in staat om te adviseren over de voorwaarden van Tuff Stuff en adviseren u rechtstreeks met hen in contact te treden.